Áp dụng mức phí tham quan Vịnh Hạ Long mới

Thứ năm, 01/12/2011 - 06:03 PM

Theo thông tin từ Ban quản lý vịnh Hạ Long, 1-12-2011 phí tham quan vịnh Hạ Long sẽ được áp dụng mức giá mới theo Quyết định số 3620/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

images616863_image002-jpg-12112011092406-U1.jpg

Một góc nhỏ trên Vịnh Hạ Long

Mức thu phí tham quan một số tuyến trên Vịnh Hạ Long khác với trước đây được thu theo từng địa điểm, nay sẽ tiến hành điều chỉnh thu theo lộ trình như sau: Thiên  Cung - Đầu Gỗ - Hòn Chó Đá, làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái, Làng chài Hoa Cương giá vé là 80.000 đồng/người; Hang Sửng Sốt, Ti Tốp (hoặc Soi Sim),  Động Mê Cung, Hồ Động Tiên có giá vé là 90.000 đồng/người; Hang Sửng Sốt - Ti Tốp hoặc Soi Sim - Động Mê Cung - Hồ Động Tiên - Điểm nghỉ đêm giá vé 130.000 đồng/người; Trung tâm Văn hóa làng chài Cửa Vạn - Hang Tiên Ông -  Hồ Ba Hầm - Điểm nghỉ đêm giá vé là 60.000 đồng/người/...

Cũng theo Quyết định, đối với các tuyến tham quan nghỉ đêm và tham quan bổ sung sẽ điều chỉnh mức thu phí theo nhu cầu của khách, sẽ miễn phí tham quan với trẻ em dưới 6 tuổi. Trẻ em từ 6 -15 tuổi và người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sẽ áp dụng bằng ½ mức phí trên.

Theo: Báo Quảng Ninh