Chuẩn bị: Tập luyện cho thành công của Carnaval Hạ Long 2012

Thứ hai, 16/04/2012 - 11:12 AM

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-BTCTDLHLQN 2012 của Ban Tổ chức Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2012 về việc phê duyệt kịch bản tổ chức chương trình Carnaval Hạ Long 2012 và đón nhận danh hiệu Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, từ 10-4, các địa phương đồng loạt tổ chức tập luyện Carnaval Hạ Long 2012.
Đội Then tân huyện Bình Liêu tham gia màn múa quạt.
Đội Then tân huyện Bình Liêu tham gia màn múa quạt.
Huyện Bình liêu tham gia trình diễn trích điệu múa nghi lễ lẩu then.
Huyện Bình liêu tham gia trình diễn trích điệu múa nghi lễ lẩu then.
Huyện Đầm Hà trình diễn múa bông (múa tống thần) trong hát - múa cửa đình.
Huyện Đầm Hà trình diễn múa bông (múa tống thần) trong hát - múa cửa đình.
Huyện Hoành Bồ tái hiện lễ cầu mùa người Dao Thanh Y xã Bằng Cả.
Huyện Hoành Bồ tái hiện lễ cầu mùa người Dao Thanh Y xã Bằng Cả.
Huyện Vân Đồn diễn Sơn Thái nhân du hương trong Lễ hội Đại Phan của người Sán Dìu.
Huyện Vân Đồn luyện tập Lễ hội Đại Phan của người Sán Dìu.
Lễ leo đao của người Sán Dìu huyện Vân Đồn tái hiện trong Carnaval.
Lễ leo dao của người Sán Dìu huyện Vân Đồn tái hiện trong Carnaval.
Nghệ nhân dân gian Việt Nam Nông Thị Sin tham gia trình diễn nghi lễ lẩu then.
Nghệ nhân dân gian Việt Nam Nông Thị Sin tham gia trình diễn nghi lễ lẩu then.
Ngoài điệu nhảy Phùn Voòng huyện Ba Chẽ tham gia một số trò chơi dân gian người Dao Thanh Y.
Ngoài điệu nhảy Phùn Voòng, huyện Ba Chẽ tham gia một số trò chơi dân gian của đồng bào Dao Thanh Y.
Tái hiện điệu nhảy Phùn Voòng - dân tộc Dao Thanh Y huyện Ba Chẽ.
Tái hiện điệu nhảy Phùn Voòng - dân tộc Dao Thanh Y huyện Ba Chẽ.
Trích đoạn Múa dâng hương - dâng hoa do các nghệ nhân huyện Đầm Hà thể hiện.
Trích đoạn Múa dâng hương - dâng hoa do các nghệ nhân huyện Đầm Hà thể hiện.
Trình diễn màn múa rồng trong Lễ cấp sắc dân tộc Dao Thanh Y Hoành Bồ.
Trình diễn màn múa rồng trong Lễ cấp sắc dân tộc Dao Thanh Y Hoành Bồ.
Trình diễn Then chúc phúc đội Then cổ.
Trình diễn Then chúc phúc đội Then cổ.

 

 

Theo báo quảng ninh