Hòn Đỉnh Hương

Thứ bảy, 28/08/2010 - 01:17 AM

Trong tour du lịch đi Thiên Cung – Đầu Gỗ – Ti Tốp, bạn sẽ thấy hòn Đỉnh Hương nằm phía tây nam đảo Đầu Gỗ. Qua hòn Chó Đá, đến khu nhà bè hải sản một phiến đá bề thế đứng trên hai cái chân rất mảnh mai chắn ngang hướng đi của bạn.

Phiến đá có hình một lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như một vật thiêng cúng tế trời đất, như nhắc nhở ta nhớ đến truyền thống nhớ ơn ông cha và các bậc hiền nhân ngày trước.
Ngày nay hòn
đỉnh hương( Lư hương) được in trên tờ tiền 200.000 vnđ

DSC03517-JPG-13112011095245-U1.JPG